วิธีการเล่นและการดูแลรักษา
ReadyPlanet.com
สินค้าของเรา
มิติ ใหม่ สปริงฟรี ทาโกม่า Tgoma
บทความน่าสนใจ
ลิงค์น่าสนใจ
วีดิโอ น่าสนใจ
วิธีการเล่นและการดูแลรักษา  วิธีการเล่นและการดูแลรักษา
ข้อควรรู้ในการใช้แทรมโพลีน • ควรใช้แทรมโพลีนโดยมีผู้ควบคุมดูแล
 • ควรเช็ดแทรมโพลีนให้แห้งสนิทก่อนเล่น
 • ไม่ควรกระโดดจากพื้นขึ้นแทรมโพลีนหรือกระโดดจาก แทรมโพลีนลงพื้น
 • ไม่ควรใช้แทรมโพลีนเป็นอุปกรณ์
 • ในการกระโดดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
 • ไม่ควรใช้แทรมโพลีนในขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาหรือของมีนเมา
 • ไม่ควรกระโดดสูงเกินไปจนกว่าจะสามารถควบคุมการกระโดดขึ้นลงให้อยู่ตรงกลางได้สม่ำเสมอ
 • เวลากระโดดบนแทรมโพลีนให้กระโดดทีละคนไม่ควรกระโดดพร้อมกันในเวลาเดียวกันหลาย ๆ คน
 • ถ้ากระโดดมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปเวลาคนหนึ่งกำลังจะลงจากแทรมโพลีนให้ตรวจดูว่าอีกตนหนึ่งไม่ได้กระโดดอยู่
 • ไม่ควรวางสิ่งของหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ใด ๆ ใต้แทรมโพลีน
 • ไม่ควรวางแทรมโพลีนในจุดที่เพดานต่ำเกินไปไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการกระโดดสูง
 • ควรใช้แทรมโพลีนในขณะที่ไม่มีลมพัดแรงมาก
 • แทรมโพลีนควรจะวางอยู่บนพื้นที่ราบเรียบเสมอกันเท่านั้น
 • ควรใช้แทรมโพลีนโดยมีโฟมที่เป็นขอบกันตกโดยรอบตลอดเวลา
 • ควรวางแทรมโพลีนในจุดที่สว่างโล่งไม่ควรวางในมุมอับหรือที่มืด
 • เด็กเล็กไม่ควรตีลังกาบนแทรมโพลีน
 • ควรตรวจตราอุปกรณ์ชิ้นส่วนทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
การใช้รั้วตาข่ายและการดูแลรักษารั้วตาข่าย

 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบไม่ควรใช้แทรมโพลีนที่สูงเกินกว่า 50 ซม.ยกเว้นจะอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ใหญ่
 • ไม่ควรกระโดดข้ามรัั้วตาข่ายของแทรมโพลีน
 • ไม่ควรกระโดดข้ามหรือคลานลอดใต้รั้วตาข่ายของแทรมโพลีน
 • ควรหมั่นตรวจตราสภาพการใช้งานรั้วตาข่ายของแทรมโพลีนไม่ให้มีรอยขาดหรือชำรุด
 • ไม่ควรใช้แทรมโพลีนในขณะที่รั้วตาข่ายชำรุดหรือขาด
 • เมื่อเข้าไปในแทรมโพลีนแล้วให้รูดซิปปิดทางเข้าให้สนิทเรียบร้อยก่อนเริ่มกระโดดบนแทรมโพลีน


 

 

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ ที่นี่